Implant Cerrahisi ve Protezleri

İMPLANT NEDİR ?
Bir diş ve çoklu diş eksikliğinde çiğneme işlevinin ve estetiğin yeniden kazanılması için çene kemiğine yerleştirilen yapay diş kökleridir. “Titanium yapay kök” (implant) doku uyumu kanıtlanmış , olumsuz doku tepkimesi çok düşük materyaldir.

Avantajları Nelerdir ?
* Eksik dişlerin tamamlanması için komşu dişlerden yararlanmayı gerektirmez, komşu dişler ‘köprü’ uygulamalarında olduğu gibi boyut değişikliğine uğramaz. Daha bilinen bir ifade ile komşu dişlerin küçültülmesi yani kesme işlemi söz konusu değildir.
*Takıp çıkarmalı protezlerin zorunlu olduğu durumlarda (fazla diş eksikliklerinde) implant daha konforlu sabit dişler yapılmasına olanak sağlar.
*İmplant tam dişsizlik durumlarında protezin hareket etmemesini sağlayarak güvenli beslenme ve konuşmaya olanak sağlar.

İmplant Planlaması Önemli midir ?
Şüphesiz implant ve implant üzerine yapılacak protezin başarılı olabilmesi için en önemli aşama doğru planlamadır.
Hastanın kemik yapısı, implant için kemik kalınlığı, yeterliliği ,çenelerin birbirine göre duruş pozisyonları,eksik dişler arasındaki mesafe ,kullanılacak implantın boyut ve sayısı ,genel sağlık durumu, ağız bakım alışkanlığı gibi detayların analiziyle, implant doğru ve yararlı sonuca odaklı girişim olarak planlanmalıdır.

İmplant Operasyonu ;
İmplant operasyonu diş hekimliğinde kullanılan bölgesel uyuşturucu (lokal anestezi) ile yapılır. Hastaların operasyon sırasında ağrı duymaları söz konusu değildir, cerrahi uygulama süresi yaklaşık 30-60 dakikadır.Fazla sayıda implant yerleştirilmesi halinde bu süre daha da artabilir.
İmplant yerleştirildikten sonra oluşabilecek ağrı ,hekim tarafından önerilecek ağrı kesici ile kontrol altına alınabilir. Operasyon sonrası kemik ve doku tepkimesine bağlı olarak,bölgesel şişliğin olması normal kabul edilir.Operasyon sonrası kanama beklenmez, yumuşak dokudan gelen hafif sızıntı şeklindeki kanama kısa süre sonra normale döner.

İmplant uygulamasının başarı oranı nedir?
Uygun ve doğru planlama ile, sterilizasyon (mikropsuz ortam) koşullarına tam uyulan operasyonlarda, titanyum yapay kökün biyolojik uyum oranı %95-100’e yakındır. Genellikle 8-12 hafta bekleme süresinden sonra (implantı çevreleyen kemiğin olgunlaşması gerekmektedir) planlanan protez uygulaması yapılabilir..

İmplant seçiminde tercih “marka” ve pahalı implant mı olmalıdır ?
Hekim Öngörüsü:
Kullanılacak implant ‘ın seçimi genelde hekimin deneyimine ve tercihine bağlıdır. Ancak “Gaziosmanpaşa Dental” hekimleri olarak düşüncemize göre implant bazı önemli özellikleri taşımalıdır.
• Bioadhesive özellik : Titanium yapay kökün pürüzlendirilmesi (kumlama -asitleme yöntemi ) implantın biyolojik tutunma özelliğini arttırır.
• Bioaktif kaplama: Kök yüzeyinin ( hidroksi apatit, trikalsiyum fosfat vb.) biyolojik aktiviteyi hızlandıracak kimyasallarla kaplanmasıdır. İmplantın hızlı ve dengeli tutunmasına etki ederler.
• Ultrosonik temizleme: Titanium yapay kökte yapılacak fabrikasyon yüzey temizliği, sterilisazyon kadar önemlidir.
• Sterilizasyon : Güvenli ambalajlama ile “gama ışın” sterilizasyonu mükemmel başarının ilk ve önemli adımıdır.
• İnternal hexagon bağlantı : İmplantın üst yapısının mükemmel birleşimini sağlar,dönme hareketlerini engeller.
• Yiv dizaynı (çift sarmallı) :Kemik- implant temasını arttırarak kemik gelişimini arttır,bu özellik uzun vadeli klinik başarı sağlar.
• Geometrik biçim: Konik kök biçimli, geometrik implantlar ve özel şekillendirilmiş yivler ile üstün tutunma sağlanmaktadır.(mekanik soğuk kaynak tekniği). Bu tür implatların kuvvet karşılama özellikleri üstün olduğu gibi kırılma dirençleri de yüksektir.

Yukarıda yazılı olan özellikler hekimin anlayabileceği teknik özelliklerdir. Bir implatın daha iyi tutunabilmasi ve beklenen yararı sağlaması için gerekli vasıflardır. Bu tür üretimleri yapan implant firmalarının ürünleri doğal olarak daha pahalıdır.
İmplantın başarılı ve uzun ömürlü, hatta yaşam boyu olması hastanın ve hekimin en önemli beklentisidir. Bu beklentiyi karşılamak için, teknik özellikleri yüksek implant seçimleri yapılmasının daha yerinde olacağı düşüncesini taşımaktayız.


Tüm Doktorlarımız