Çocuk Dişleri (Pedodonti)

ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ (PEDODONTİ)
0 yaş ile 14 yaş arası çocukların süt dişleri ile daimi dişlerinin sağlıklı gelişimini ve korunmasını sağlayan diş hekimliği dalıdır. Diş hekimliğinin ana ilkesi; ” Koruyucu Hekimlik” tir .
Çocuk Diş Hekimleri; yaşamın ilk basamaklarında ağız ve diş sağlığının önemli planlayıcıları olarak görülmelidir.
Bireyin; yaşamın farklı evrelerinde diş hekimi yardımına gereksinimi olacaktır. Diş tedavileri çocuk yaştan itibaren ağrı ile özdeş duyular olarak algılandığı takdirde, zaman içinde karşımıza tedavi süresi gecikmiş ve başarı oranı azalmış sağlık problemleri olarak çıkmaktadır.
Oysa ,hekimliğin bütün dallarında başarının temelini hasta-hekim ilişkisi oluşturmaktadır.Diş hekimliğinde erken başlayan uyumlu iletişim sayesinde korku ve endişeler azaltılabilir,kendini güvende hisseden çocuk , hem çocukluk hem de erişkin döneminde yönlendirmelere ve gereğinde tedaviye rahatlıkla uyum sağlayacaktır.

Çocuk Diş Hekimliği neleri kapsar ?
• Süt ve kalıcı dişlerin gelişimi ve diş sürmesinin korunması,
• Diş çürükleri ve tedavi yöntemlerini,
• Çocukların ağız-diş sağlığını koruma eğitim ve yöntemlerini ,
• Koruyucu diş hekimliğini,
• Diş travmaları (darbeye bağlı kırık ve doku harabiyetleri) ve tedavilerini,
• Erken süt dişi kayıpları nedeniyle ileride ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesi uygulamalarını ,
• Zihinsel engelli çocuklarda koruyucu hekimlik ve diş tedavilerini,
• Çocuk hastalarda ağız- diş bulgularının sistemik hastalıklarla ilişkisini kapsamaktadır.

Çocuk Diş Hekimliğinin koruyucu uygulamaları nelerdir?
Fluorid Uygulamaları : “Fluorid “ (Flor) uygulaması dişlerin yapısını kuvvetlendirerek , diş çürüklerini önlemeyi amaçlar. Uygulaması basıt ve etkin bir yöntemdir.
Fissür Örtücü Uygulamaları : Dişlerin çiğneyici yüzeylerindeki girintilerin (fissür) diş hekimi tarafından “fissür örtücü” adı verilen maddelerle kapatılmasıdır.Bu yöntem ile dişin çiğneme yüzeyinde gıda tutunması engellenerek çürük oluşumu durdurulmaktadır.
Yer Tutucu Uygulamaları : Erken kaybedilmiş olan süt dişlerinin yerlerini korumak amacıyla ile uygulanan yöntemdir. Amacı sürecek daimi dişlerin düzgün çıkmasına yardımcı olarak, olası çapraşık diş diziminin engellenmesidir.
Beslenme Alışkanlığının Düzenlenmesi : Diş çürükleri ve bunlara bağlı erken diş çekimleri çiğneme ve genel sağlık sistemini tümüyle etkiler. Beslenme güçlüğünde fiziksel gelişim geri kalır.
Zamanından önce diş kayıpları, yeni daimi dişlerin çarpık yerleşmesine yol açar, konuşma bozukluğuna, hatta psikolojik sorunlara sebep olur. Çocuk diş hekimleri olumsuz beslenme alışkanlığına bağlı olası çürükler için, ailelere ideal beslenme konusunda yönlendirici önerilerde bulunurlar.

Diş Hekimi öngörüsü :
Çocuklarımızı ve genç erişkinleri geleceğe sağlıklı ve sorunsuz hazırlamak mümkündür. Öncelikle çocuklar için “Koruyucu Hekimlik” uygulamaları gözardı edilmemelidir.
Çocuklarınızı sorunlar başlamadan diş hekimi ile erken tanıştırınız (3-6 yaş arası). Çocuklarla hekim arasında oluşacak güven, ilerideki yaşamda korku ve endişeleri azaltacağı gibi, tedavilerde uyum sağlayacaktır.Tüm Doktorlarımız